Kho Số Điện Thoại Cố Định

Bảng giá cước dịch vụ chữ ký số Viettel CA

Nhằm minh mạch trong chi phí tài chính cũng như để khách hàng nắm rõ được giá cước của dịch vụ chữ ký số Viettel CA hôm nay chúng tôi xin gửi tới các bạn bảng cước dịch vụ chữ ký số Viettel CA nhé

Bảng giá cước dịch vụ chữ ký số Viettel CA

Bảng giá cước dịch vụ chữ ký số Viettel CA

1.Đối với khách hàng mua mới Chứng thư số (CTS) Viettel.

STT Nội dung CTS 1 năm CTS 2 năm CTS 3 năm Ghi chú
1 Giá USB Token 490.000 490.000 Miễn phí – Áp dụng với gói CA 2 (cơ bản) dành cho cá nhân;
– Điều kiện: Khách hàng có bản sao CMT hoặc hộ chiếu công chứng (hoặc bản sao không công chứng có bản gốc đối chiếu).
2 Giá CTS 450.000 765.000 1.080.000
3 Thời gian sử dụng 12 tháng 24 tháng 36 tháng
4 Thời gian khuyến mãi 6 tháng 6 tháng Hà Nội và HCM: 9

Các tỉnh còn lại: 6


2.Đối với Khách hàng Gia hạn Chứng thư số Viettel.
STT Nội dung CTS 1 năm CTS 2 năm CTS 3 năm Ghi chú
1 Giá CTS 450.000 765.000 1.080.000 – Áp dụng với gói CA 2 (cơ bản) dành cho cá nhân;
– Điều kiện: Khách hàng có bản sao CMT hoặc hộ chiếu công chứng (hoặc bản sao không công chứng có bản gốc đối chiếu).
2 Thời gian sử dụng 12 tháng 24 tháng 36 tháng
3 Thời gian khuyến mãi 9 tháng 9 tháng 9 tháng
(HN và HCM: 12 tháng)

 3.Đối với Khách hàng chuyển từ nhà cung cấp khác sang Viettel (Swap).

STT Nội dung CTS 1 năm CTS 2 năm CTS 3 năm Ghi chú
1 Thiết bị USB Token 490.000 Miễn phí Miễn phí – Áp dụng với gói CA 2 (cơ bản) dành cho cá nhân;
– Điều kiện: Khách hàng có bản sao CMT hoặc hộ chiếu công chứng (hoặc bản sao không công chứng có bản gốc đối chiếu).
2 Giá CTS 450.000 765.000 1.080.000
3 Thời gian sử dụng 12 tháng 24 tháng 36 tháng
4 Thời gian khuyến mãi 9 tháng 9 tháng 9 tháng

4.Các gói Chứng thư số (CTS) áp dụng cho khách hàng Doanh nghiệp:
– Đối với khách hàng mua mới Chứng thư số Viettel:

+ Gói CA2 (cơ bản) dành cho doanh nghiệp:
STT Nội dung CTS 1 năm CTS 2 năm CTS 3 năm Ghi chú
1 Giá USB Token 490.000 490.000 Miễn phí – Áp dụng với gói CA 2 (cơ bản) dành cho doanh nghiệp
– Điều kiện: KH có bản sao Giấy phép ĐK KD
+ Bản sao Giấy chứng nhận Mã số thuế+Bản sao CMTND của Giám đốc+ Giấy giới thiệu nếu người đi đăng ký không phải người đại diện theo Pháp luật của DN.
2 Giá CTS 900.000 1.530.000 2.160.000
3 Thời gian sử dụng 12 tháng 24 tháng 36 tháng
4 Thời gian khuyến mãi 6 tháng 6 tháng 6 tháng
(HN và HCM: 9 tháng)

Đối với Khách hàng Gia hạn Chứng thư số Viettel
Áp dụng chính sách giá và chính sách khuyến mại như dưới đây:

STT Nội dung CTS 1 năm CTS 2 năm CTS 3 năm Ghi chú
1 Giá CTS 900.000 1.530.000 2.160.000 – Áp dụng với gói CA 2 (cơ bản) dành cho cá nhân;
– Điều kiện: Khách hàng có bản sao CMT hoặc hộ chiếu công chứng (hoặc bản sao không công chứng có bản gốc đối chiếu).
2 Thời gian sử dụng 12 tháng 24 tháng 36 tháng
3 Thời gian khuyến mãi 9 tháng 9 tháng 9 tháng
(HN và HCM: 12 tháng)

Đối với Khách hàng chuyển từ nhà cung cấp khác sang Viettel (Swap)
Áp dụng chính sách giá và chính sách khuyến mại như dưới đây:
STT Nội dung CTS 1 năm CTS 2 năm CTS 3 năm Ghi chú
1 Thiết bị USB Token 490.000 Miễn phí Miễn phí – Áp dụng với gói CA 2 (cơ bản) dành cho cá nhân;
– Điều kiện: Khách hàng có bản sao CMT hoặc hộ chiếu công chứng (hoặc bản sao không công chứng có bản gốc đối chiếu).
2 Giá CTS 900.000 1.530.000 2.160.000
3 Thời gian sử dụng 12 tháng 24 tháng 36 tháng
4 Thời gian khuyến mãi 9 tháng 9 tháng 9 tháng
Chữ ký số Viettel

Chữ ký số Viettel

Trên đây là bảng chi tiết giá cước dịch vụ chữ ký số Viettel CA .Hy vọng qua bài này các bạn có lựa chọn phù hợp để đăng ký dịch vụ chữ ký số viettel CA

Chúc các bạn thành công !

Cùng Danh Mục:

Trả lời