các gói cước của homephone

Các gói cước của điện thoại cố định không dây

Các gói cước của điện thoại cố định không dây của Viettel phù hợp với từng nhóm đối tượng khách hàng như cá nhân, hộ