cách chặn tin nhắn rác

Nhà mạng cam kết chặn tin nhắn rác trong thời gian tới

Để chặn được tin nhắn rác đòi hỏi các nhà mạng phải có đầu tư hệ thống kỹ thuật, lập trình phần mềm phân tích