gói cước của điện thoại cố định

Điện thoại cố định không dây của Viettel có những gói cước nào?

Để thuận tiện hơn cho khách hàng và để khách hàng nắm rõ được các gói cước của điện thoại cố định không dây  thì