hình thức thanh toán cước

Hình thức thanh toán cước cho thuê bao di động trả trước Viettel

Hiện nay, có rất  nhiều cách để thanh toán cước sử dụng dịch vụ cho thuê bao di động trả trước của Viettel phù hợp

Hình thức thanh toán tiền cước cho điện thoại cố định không dây

Hình thức thanh toán cước sử dụng dịch vụ điện thoại cố định không dây của Viettel bằng cách nao? dưới đây là các cách