phí bảo hiểm viettel

Bảo Tâm An bảo hiểm của Viettel

Tính đến hết tháng 2/2017, có hơn 80.000 thuê bao Viettel đã đăng ký tham gia Bảo Tâm An trong đó đã có 43 gia