sim di động

SIM điện thoại di động sẽ thu hẹp đối tượng kinh doanh

Theo nghị định mới, việc giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung chỉ được thực hiện tại các điểm cung cấp