ưu điểm mạng 5g

Những sự thật bất ngờ của công nghệ 5G

Mạng 5G sẽ có tốc độ tải về (tốc độ thực) tới 100Mbps và tải lên 50Mbps, tương đương với tải về 12MB dữ liệu